Postexpedition

From Wikipedia, the free encyclopedia

Postexpedition är organisationsform för en typ av fast postinrättning i Sverige. Dessa har funnits under två tidsperioder, se historia. Postexpeditionen har kunnat erbjuda nästan komplett sortiment av Postverkets tjänsteutbud. Den som ansvarade för en postexpedition titulerades under den första perioden postexpeditör och under den andra perioden stationsmästare.

Postexpeditioner har i regel inrättats på orter med större befolkning där det inte funnits ett postkontor eller av andra skäl inte varit befogat att inrätta ett postkontor.