cover image

Postverket

före detta myndighet i Sverige / From Wikipedia, the free encyclopedia

Postverket i Sverige var mellan 1636 och 1994 ett statligt affärsverk för transport av brev och paket. Postverket utvecklades under 1900-talet till ett så kallat affärsdrivande verk och omvandlades den 1 mars 1994 till det helstatliga aktiebolaget Posten AB.

För romanen av Charles Bukowski, se Postverket (roman). För Posten idag, se Posten AB.
1990–1994 års postsymbol
Centralposthuset i Stockholm. Illustration från 1903 av arkitekt Ferdinand Boberg.