Radargruppcentral

From Wikipedia, the free encyclopedia

Radargruppcentral, Rrgc, var en svensk anläggning för luftbevakning från 1960-talet inom det så kallade STRIL 60-systemet. Rrgc var uppkopplade mot ett antal radarstationer i den luftförsvarssektor som Rrgc svarade för. Där filtrerades radarinformationen för att sedan skickas vidare till luftförsvarscentralen (LFC) som ansvarande för det övergripande läget och beslutade om insatser av eget jaktflyg. Den direkta stridsledningen utfördes av radarjaktledare i Lfc och Rrgc. Det fanns totalt 11 Lfc-anläggningar i Sverige.

Radargruppcentralerna fanns i två versioner Rrgc/T och Rrgc/F där T stod transportabel och F för fortifikativ (grupperad i bergrum)