Residensstad

tätort i Finland och Sverige där en länsstyrelse har sitt huvudsäte / From Wikipedia, the free encyclopedia

En residensstad är i Sverige den tätort (till 1970 stadskommun), och var tidigare i Finland den stadskommun, där länsstyrelsen[1] för länet har sitt huvudsäte. Benämningen kommer av att länets landshövding[1] har sitt residens (alltså sin bostad) där. För Sverige gäller att landstingen normalt har förlagt sin centrala förvaltning till residensstaden, men det finns några undantag. I de nya "storlänen" – Skåne län och Västra Götalands län – har landstingen (numera benämnda regioner) sin centrala administration i en av de tidigare residensstäderna (Kristianstad respektive Vänersborg).

Det förekommer även att begreppet residensstad används som översättning av beteckningar för städer i andra länder som är huvudorter för provinser eller liknande administrativa områden, eller som benämning för orter som hyser ett officiellt residens av något slag.

Residensstaden är normalt länets största kommun; undantag i Sverige är Västernorrland och Södermanland där Sundsvall och Eskilstuna är folkrikare än residensstäderna Härnösand och Nyköping.