Roslagens flygkår

svensk flygkår 1949-1974 / From Wikipedia, the free encyclopedia

Roslagens flygkår (F 2) eller F 2 Hägernäs var en flygkår inom svenska flygvapnet som verkade i olika former åren 1949–1974. Förbandsledningen var förlagd i Stockholms garnison i Hägernäs.[1]

För flygflottiljen F 2, se Roslagens flygflottilj.
Quick facts: Information, Officiellt namn, Datum, Lan...
Roslagens flygkår
(F 2)
HMS_Uppland_vapen.svg
Vapen för Roslagens flygkår tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnKungl. Roslagens flygkår
Datum1949–1974
LandSverige
FörsvarsgrenFlygvapnet
TypFlygkår
RollMarkskoleförband, flygräddning
Del avÖstra militärområdet [not 1]
FöregångareRoslagens flygflottilj
StorlekKår
HögkvarterStockholms garnison
FörläggningsortHägernäs
ValspråkA verbis ad verbera
(Från ord till torpeder)
Befälhavare
KårchefKlas Normelius [not 2]
Tjänstetecken
SköldemärkenRoundel_of_Sweden.svg
Flygplan
TransportflygplanTp 47, Tp 78
Close

Oops something went wrong: