Sions sånger (1810)

sångbok med herrnhutisk inriktning / From Wikipedia, the free encyclopedia

Sions Sånger är ett exempel på en tidig frikyrklig rörelses och uppbrott från den av den svenske konungen och staten samordnade Svenska Kyrkan. Den första utgåvan av Sions sånger med herrnhutisk inriktning utkom 1743 med 90 sånger, en andra samling med 130 nya sånger gavs ut 1745. Dessa sammanfördes till en gemensam bok med 223 sånger redan 1747. Det exemplar av Sions Sånger, som använts för denna text är från Stockholm år 1810 och tryckt hos Directeuren Johan A Carlbohm.[1] Under rådande förhållanden får det anses ha varit en djärv och mot staten och kungen trotsig handling. Psalmboken innehåller totalt 223 sånger, de flesta av herrnhutisk karaktär, utan att författarens namn anges vid någon av texterna. Längst bak finns ett alfabetiskt register över psalmernas första vers titelrad. Över varje grupp av psalmer finns en rubrik, som använts för att dela in denna artikel i avsnitt. På försättsbladet har följande citat ur Psalm 149: v. 1-2 tryckts, vilket inte är en hänvisning till Sions Sångers psalm 149 utan till en översättning av Psaltaren 149. En variant av samma psaltarpsalm finns i 1695 års psalmbok: Lofsiunger Herran Gudh.

Sjunger HERranom en ny wiso:
de heligas församling skal låfwa honom.
Israel glädje sig af den honom gjort hafwer:
Sions barn ware glade öfwer sin Konung.
Quick facts: Originalspråk, Land, Genre, Utgivningsår, Del...
Sions sånger
Bägge samlingarne
Originalspråksvenska
LandSverige
Genrepsalmbok
Utgivningsår1810
Del i serie
Ingår i serieSions Sånger
Close

Stavningen är inte helt enhetlig i psalmboken ifråga, utan moderniseras i vissa delar så att psalmer med lägre numrering uppvisar äldre stavningstradition jämfört med senare psalmnummer. Enhetligheten brister också i att till exempel ordet 'Lov' stavas omväxlande med o och å, men alltid med f istället för v, som den tidens stavningsregler påbjöd. Genomgående stavas med versaler, av respekt, GUD, JEsus, HERren medan satan och djävulen får nöja sig med gemener även för sina tilltalsnamn. Dubbel konsonant efter kort vokal finns i ord som 'all' men inte i 'sit', 'mit' och 'dit'. Dagens dubbla s i oss var 1810 en ligatur av bokstäverna s och z.

Oops something went wrong: