cover image

Statsluftfartyg

From Wikipedia, the free encyclopedia

Statsluftfartyg är ett begrepp som används i Sverige för statliga militära och civila luftfarkoster.

P%C3%A9lican_32_G%C3%A9rard_JOYON_PROT_CANADAIR_2006.jpg
En vattenbombare av typ Bombardier 415 ur franska Sécurité Civile, civilt franskt statsluftfartyg

Med statsluftfartyg avses i förordningen SFS 1982:755 "militära luftfartyg och andra luftfartyg, som ägs eller brukas av en stat och nyttjas i icke-kommersiellt syfte".