Mälarkarusellen

From Wikipedia, the free encyclopedia

Mälarkarusellen eller Mälardalskarusellen även i vissa fall kallad Stockholmskarusellen var en större omorganisation ägde rum under andra hälften av 1900-talet inom svenska försvaret. Namnet syftar på sjön Mälaren, i den form av olika förband som flyttade runt sjön. Omorganisationen kan ses som den längsta inom försvarsmakten, då den började 1957 och pågick av och till fram till 1982. Bakgrunden till omorganisationen var enligt kritiker i huvudsak regionalpolitisk, för att ge fler arbetstillfällen i bland annat glesbygden.[1] Karusellen i sin helhet är ett resultat av flera försvarsbeslut.

Oops something went wrong: