Storhet

kvantitativ egenskap hos föremål eller fenomen / From Wikipedia, the free encyclopedia

Storheter används inom främst naturvetenskaper för att beskriva kvantitativa egenskaper hos föremål eller fenomen. En storhet har både storlek och dimension, i vissa fall även riktning. Exempel på mätvärden är en resas längd, en persons kroppsvikt eller en bils hastighet. Storhet (dimension) i dessa exempel är längd, massa respektive hastighet.

StorhetEtc.gif
Storhet, mätetal, prefix och enhet

Alla egenskaper är inte kvantitativa. En persons kön, ögonfärg och om personen lever eller är död är kvalitativa egenskaper och beskrivs därför inte med storheter.