Substantiv

ordklass med tingord / From Wikipedia, the free encyclopedia

Substantiv eller namnord är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar konkreta föremål och substanser samt abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Ramsan ger en förenklad bild av vad substantiv faktiskt är, då den fokuserar på konkreta substantiv.

Exempel på substantiv är sol, blomma, känsla, järn, sömn, kärlek och personal.