Tid

From Wikipedia, the free encyclopedia

Tid är en grundläggande dimension i vår tillvaro som gör att vi kan beskriva händelser i vad som har skett, vad som sker nu och vad som kommer att hända senare, det vill säga ge en ordnad följd, en sekvens, av händelser.

Uppslagsordet ”Tiden” leder hit. För tidskriften, se Tiden (tidskrift).
Quick facts: Grundläggande, Definition, Storhetssymbol(er)...
Tid
MontreGousset001.jpg
Grundläggande
DefinitionHändelsesekvens
Storhetssymbol(er)
Dimensionssymbol(er)T
Enheter
SI-enhets
SI-dimensionT
CGS-enhets
CGS-dimensionT
PlanckenhetPlancktid
Planckdimensionħ1/2·G1/2·c-5/2
Close
Minutvisare_i_r%C3%B6relse.jpg
Tiden illustrerad av rörelsen hos visaren på en klocka.