Trä

material som fås vid avverkning och bearbetning av träd / From Wikipedia, the free encyclopedia

Trä eller ved är material som fås vid avverkning och bearbetning av träd (samt vissa vedartade gräs etc). Under större delen av mänsklighetens historia har det varit viktigt som bränsle och byggmaterial. Som virke använder man ofta trä som bearbetats till plank eller brädor; det används även för massatillverkning samt för att destillera fram olika tekniska produkter.

Den här artikeln handlar om materialet. För byn Trä, se Trä, Svalövs kommun.
Trä sågat i skivor.