cover image

Värend är tillsammans med Njudung och Finnveden en av de större historiska regionerna, så kallade "små land", i Småland. Värend ligger i den södra delen av Småland runt Växjö. I modern vetenskaplig litteratur kallas Värend ett folkland.[1]

De olika bygderna i vikingatidens Småland. Röda och svarta punkter anger landskapets runstenar. Röda punkter visar på runstenar med texter om långväga färder.
Värends traditionella folkdräkt

Oops something went wrong: