cover image

Virke är timmerråvara som är bearbetad i exempelvis ett sågverk och består enbart av materialet trä (trävaror). Det sågade virket kan till exempel vara byggnadsvirke eller snickerivirke som förädlas vidare till produkter i industrin eller exporteras. Sortering och klassificering av sågat virke görs vid sågverken. Furu och gran sorteras vanligen enligt regler kallade Nordiskt Trä, som är ett gemensamt regelverk för Sverige, Norge och Finland. Konstruktionsvirke sorteras enligt särskilda regler.

Här avses bearbetad timmerråvara, för obearbetat trä se Timmer. Se även Virke (olika betydelser).
Sågat och staplat virke.

Oops something went wrong: