Yrke

sysselsättning eller specialisering som uppnås genom att gå i lära / From Wikipedia, the free encyclopedia

Ett yrke, eller jobb, är en sysselsättning eller specialisering som en person utbildar sig till eller går i lära för, sysselsättningen eller specialiseringen ska kunna knytas till försörjning i någon form då även hobby kan vara resultatet av vidarebildningen.

Servitris_-_Ystad-2012.jpg
Serveringspersonal är ett exempel på ett vanligt yrke.
Andr%C3%A9_Studencki_pianost%C3%A4mmare-1987.jpg
Pianostämmare är ett exempel på ett ovanligt yrke.

Ett yrke behåller en person trots byte av arbets- eller uppdragsgivare eller utbildar sig till något annat yrke. På 1800-talet reglerade skråväsendet hantverksyrken. Fackföreningar och professionella sammanslutningar är ofta förknippade med vissa yrken. Man indelar yrken i flera kategorier, till exempel olika tjänsteyrken i stat och kommun eller vårdyrken. Flera yrken är reglerade av staten som till exempel revisor eller fastighetsmäklare. Valet av yrke och utbildning är vanligen en av de största investeringar som en människa gör.