นางมณโฑ

From Wikipedia, the free encyclopedia

นางมณโฑ ในมหากาพย์รามายณะเรียกว่า มนโททรี (สันสกฤต: मंदोदरी มํโททรี) เป็นชายาของพาลี ทศกัณฐ์ หนุมาน และพิเภก โดยระหว่างเป็นมเหสีของทศกัณฐ์ นางได้ให้กำเนิดนางสีดา

Quick facts: มณโฑ, ข้อมูลตัวละครในเรื่อง, เพศ, ตำแหน่ง, คู...
มณโฑ
ตัวละครใน รามเกียรติ์
ข้อมูลตัวละครในเรื่อง
เพศหญิง
ตำแหน่งพระอัครมเหสีแห่งกรุงลงกา
คู่สมรสพาลี, ทศกัณฐ์, หนุมาน, พิเภก
บุตรองคต, อินทรชิต, นางสีดา, ทศพิน
สีกายขาว
Close