มหาวิทยาลัยสยาม

From Wikipedia, the free encyclopedia

มหาวิทยาลัยสยาม (อังกฤษ: Siam University; ชื่อย่อ: มส. - SU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและสถานีเอ็มอาร์ทีเพียง 200 เมตร เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2508 จาก "โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม" และได้สถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช เดิมคือ "วิทยาลัยเทคนิคสยาม" ต่อมายกระดับเป็น "มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม" และเปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยสยาม" ตามลำดับ มหาวิทยาลัยสยามนับได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในย่านฝั่งธนบุรี อธิการบดีคนปัจจุบันคือ ดร.พรชัย มงคลวนิช

Quick facts: ชื่อย่อ, คติพจน์, ประเภท, สถาปนา, นายกสภาฯ...
มหาวิทยาลัยสยาม
Siam_University_logo.png
ชื่อย่อมส. / SU
คติพจน์ปญญา นรานํ รตนํ
(ปัญญาเป็นรัตนของนรชน)
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา28 กันยายน พ.ศ. 2516 (49 ปี)
นายกสภาฯพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
อธิการบดีดร.พรชัย มงคลวนิช
ที่ตั้ง
เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยสยาม
ต้นไม้หูกวาง
สี     เหลือง
     น้ำตาล
มาสคอต
ช้าง
เว็บไซต์www.siam.edu
Close