หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อังกฤษ: e-book) เป็นหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book reader) ได้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องแอมะซอนคินเดิล

Oops something went wrong: