บ้านผือ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี เป็นที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ในอดีตมีอาณาเขตพื้นที่ขนาดใหญ่ราว 3,065.06 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอบ้านผือ อำเภอน้ำโสม[1][2][3] อำเภอนายูง[4] อำเภอกุดจับ (ยกเว้นตำบลเชียงเพ็ง)[5] จังหวัดอุดรธานี และอำเภอท่าบ่อ (ตำบลโคกคอน ตำบลบ้านว่าน และตำบลนาข่า)[6] จังหวัดหนองคาย

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
Quick facts: อำเภอบ้านผือ, การถอดเสียงอักษรโรมัน,  •&...
อำเภอบ้านผือ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
  อักษรโรมันAmphoe Ban Phue
พระพุทธบาทบัวบก มีความหมายว่า รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าที่ประทับไว้ในสถานที่ที่มีบัวบกขึ้นอยู่ เดิมชื่อวัดพระบาทภูกู่เวียง หรือวัดกู่เวียงเป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยทวารวดี ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
คำขวัญ: 
แหล่งอารยธรรมภูพระบาท พระมหาธาตุเจดีย์ บารมีหลวงพ่อนาค หลายหลากพระเถระดีศรีบ้านผือ เลื่องลือวัฒนธรรมไทยพวน
แผนที่จังหวัดอุดรธานี เน้นอำเภอบ้านผือ
พิกัด: 17°41′15″N 102°28′22″E
ประเทศ ไทย
จังหวัดอุดรธานี
พื้นที่
  ทั้งหมด991.2 ตร.กม. (382.7 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
  ทั้งหมด109,811 คน
  ความหนาแน่น110.79 คน/ตร.กม. (286.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41160
รหัสภูมิศาสตร์4117
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอบ้านผือ ถนนชนบทบำรุง ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
Close