Mga pangkat etniko sa Pilipinas

kaalaman sa pagkalipon ng mga tao sa Pilipinas / From Wikipedia, the free encyclopedia

Ang tinatawag na mga pangkat-etniko sa Pilipinas ay maaaring ipakahulugan na isang pag-uuri o sarilinang pagkakakilanlan ng mga Pilipino batay sa kanilang lipi, wika, relihiyon, o kasaysayan. Mula hilaga hanggang timog, ang pinakamarami sa mga pangkat na ito ay ang mga Ilocano, Pangasinense, Tagalog, Kapampangan, mga Bikolano|Bicolano]], at Bisaya. Pinaniniwalaaang kabilang ang mga pangkat na ito sa lahing Austronesio o Malayo.