cover image

Sansinukob

planeta, mga bituin, mga galaksiya, mga nilalaman ng intergalaktikong kalawakan, at lahat ng materya at enerhiya / From Wikipedia, the free encyclopedia

Sa dalubtalaan, ang sansinukob o uniberso (Ingles: universe) ay karaniwang inilalarawan bílang kabuoan ng pag-iral[2][3][4][5] kabílang ang mga planeta, mga bituin, mga galaksiya, mga nilalaman ng intergalaktikong kalawakan, at lahat ng materya at enerhiya.[6][7] Ang mga parehong termino nitó ay kinabibilangan ng cosmos at kalikasan. Ito ay napakalaki kaya't sinusukat ng mga siyentista sa pamamagitan ng bilyon-bilyong mga taóng-liwanag na layo ng paglalakbay ng liwanag sa loob ng isang taon. Ang pinakamalayong distansiya na teoretikong posible na makita ng mga tao ay inilalarawan bílang mapagmamasdang uniberso. Ang mga obserbasyon ay nagpapakitang ang uniberso ay lumalawak sa papabilis na rate. Ang mapapagmasdang bahagi ng uniberso ay mga 93 bilyong sinag-taon sa diametro.[8] Ang mga obserbasyong ito ay nagmumungkahing ang uniberso ay pinangangasiwaan ng parehong mga batas pisikal at konstante sa buong halos saklaw at kasaysayan nitó.

Webb%27s_First_Deep_Field.jpg
Ang kauna-unahang litrato ng kalaliman ng Uniberso na nalitratuhan ng Teleskopyong Pangkalawakan na James Webb[1]. Tanaw ng kumpol ng galaksiyang SMACS J0723.3-7327.

Ang kosmolohiya ang tawag sa agham sa pag-aaral sa pinagmulan, pag-unlad, at kapalaran sa hinaharap ng uniberso. Ang nananaig na modelong kosmolohikal ng paglitaw at maagang pag-unlad ng uniberso ang teoryang Big Bang na ayon sa kosmolohiyang pisikal ay nangyari noong 13.798 ± 0.037 bilyong taóng nakakalipas.[9][10] May ilang mga hipotesis na multiberso na iminungkahi ng mga pisiko na ang uniberso ay maaaring isa sa maraming mga uniberso na umiiral rin.[11][12]