İbn eş-Şatir

From Wikipedia, the free encyclopedia

İbn eş-Şâtir[1] (d. 1304, Dımaşk - ö. 1375, Dımaşk), 14 .yüzyılda yaşamış Arap gökbilimci.

10 yaşında astronomi tahsili yapmak için Kahire ve İskenderiye'ye gitti. Daha sonra memleketi Şam'a dönerek Emeviyye Cami muvakkitliğine atandı. Buradaki görevi esnasında ay ve gezegenlerin hareketleri üzerine hassas ölçümler yapmış, Batlamyus'un dünya merkezli sistemini incelemiş, Kopernik'in güneş merkezli sisteminin temellerini atmıştır.