İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Türk tarihçi, akademisyen ve politikacı (1888–1977) / From Wikipedia, the free encyclopedia

İsmail Hakkı Uzunçarşılıoğlu[1] (23 Ağustos 1888 – 10 Ekim 1977), Türk akademisyen, eğitimci, siyasetçi ve tarihçi. Yaptığı çalışmalarla Osmanlı tarihine önemli katkılarda bulunan isimlerden biri olarak kabul edilir.[2]

Quick facts: İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Doğum, Ölüm, Defin ...
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
%C4%B0smail_Hakk%C4%B1_Uzun%C3%A7ar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1.jpg
Doğum23 Ağustos 1888
Eyüp, İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu
Ölüm10 Ekim 1977 (89 yaşında)
İstanbul, Türkiye
Defin yeriEdirnekapı Şehitliği
MilliyetTürk
EğitimMercan İdadisi, İstanbul
Mezun olduğu okul(lar)İstanbul Darülfünu Edebiyat bölümü.
MeslekAkademisyen, eğitimci, siyasetçi ve tarihçi.
Ebeveyn(ler)Uzunçarşılı Mehmet Latif Efendi
Ratibe Hanım
Ödüller.
Close

Oops something went wrong: