Şirvanşah

From Wikipedia, the free encyclopedia

Şirvanşah, Şirvanşahlar Devleti hükümdarlarına verilen unvandır. Ayrıca, Mezyediler (799-1027), Kesraniler (1027-1382) ve Derdendiler (1382-1538) hanedanlarının hükümdarlarına şirvanşah unvanını vermişlerdir.

Oops something went wrong: