2008-2012 Küresel Ekonomik Kriz

ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkeleri etkileyen ekonomik kriz / From Wikipedia, the free encyclopedia

2008 Ekonomik Krizi veya Büyük Durgunluk, 2008 yılının son aylarında ortaya çıkan ve birçok ülkeyi olumsuz yönde etkileyen ekonomik gelişmelerdir. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımıyla kıyaslanan bu kriz özellikle Eylül 2008 ayında gözle görülür hale gelmiştir. ABD'deki taşınmaz mal piyasasının birden değer kaybetmesi ve bunun sonucu olarak tutulu satışlardaki kişisel iflasların artmasının bu krizi tetiklediği sanılmaktadır.[1]

OMXI15.jpg
İzlanda borsası indeksi OMX Iceland 15'te 2008 yılında gözlenen ani düşüş