cover image

Babil Sürgünü

Yahudi tarihinde eski Yahuda Krallığı'ndan bir dizi insanın Babil'de esir olduğu dönem / From Wikipedia, the free encyclopedia

Yahudi tarihinde Babil Sürgünü (İbranice: גלות בבל, romanize: Gelot Bavel) veya Babil Esareti, MÖ altıncı yüzyılda Antik Yehuda Krallığı'nın Neo-Babil İmparatorluğu tarafından yenilgiye uğratılmasının ardından Yahudilerin esir düşüp topluca Babil'e sürüldüğü bir esaret dönemidir.[1] Sürgün dönemi, MÖ 538'de Babil'in Persler tarafından alınması ile resmen sona ermiştir. Pers Kralı Büyük Kiros, Yahudilerin yeniden Kenan'a geri dönmelerine izin vermekle beraber, Yahudilerin yıkık mabedini bizzat inşa ettirmiştir.[1] Bu yardımından ötürü Büyük Kiros, günümüzde hâlen Yahudiler tarafından övgü ve minnetle bahsedilir.

Eseret döneminin başlangıcı: Kenan'dan Babil'e sürülen Yahudiler (1896, James Tissot)

Tarihçiler, Filistin'deki ayaklanmalar nedeniyle birkaç defa sürgün yaşandığı, tüm Yahudilerin yurtlarını terk etmek zorunda bırakılmadığı, bir kısım Yahudi'nin sürgün bittikten sonra Babil'de kalmayı tercih ettikleri ve böylece ilk Yahudi diasporasını oluşturdukları konusunda hemfikirdir.[1]