General

Ordunun yüksek rütbelerinde bulunan kişi / From Wikipedia, the free encyclopedia

General, kara ve hava kuvvetlerinde albaydan sonra gelen ve mareşale kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen unvan. Deniz Kuvvetleri'ndeki dengi "amiral"dir. Hitap ederken yalnızca korgeneral ve orgenerale "General" denilmekle birlikte, tuğgeneral ve tümgeneral rütbeli subaylar, doğrudan bu rütbeleriyle anılırlar.

General rütbeleri sırasıyla şöyledir:

  • Tuğgeneral: Tugay Komutanı
  • Tümgeneral: Tümen Komutanı
  • Korgeneral: Kolordu Komutanı
  • Orgeneral: Ordu Komutanı
  • Mareşal veya Büyük Amiral: savaşta olağanüstü yararlıkları görülen hayattaki veya ölmüş orgeneral veya oramirallere kanunla verilir.[1]

Ancak askerî görevlerin yanı sıra idarî görevlere yapılan atamalar nedeniyle her Tuğgeneral bir Tugay Komutanı veya her Tümgeneral bir Tümen Komutanı değildir. Örneğin Genelkurmay Başkanlığı'nın İletişim Dairesi Başkanlığı görevini yürüten bir Tümgeneral'e bağlı bir tümen yoktur.