ISO 639-3

üç harfli dillerin kodlanması için uluslararası endüstriyel standart / From Wikipedia, the free encyclopedia

ISO 639-3:2007 dil adlarının kapsamlı gösterimi için Alfa-3 kodudur. ISO-639 serisindeki dil kodları için uluslararası bir standarttır. Dileri tanımlamak için üç harfli kodlar tanımlar. Standart, 1 Şubat 2007'de Ulusal Standartlar Teşkilatı (ISO) tarafından yayınlanmıştır.[1] ISO 693-3, bilinen tüm doğal dilleri kapsamak amacıyla 639-2 alfa-3 kodlarını genişletir. Genişletilmiş dil kapsamı öncelikle, ISO 693-3 için kayıt yetkilisi SIL International tarafından yayınlanan Ethnologue'da (cilt 10-14) kullanılan dil kodlarına dayanıyordu.[2] Yaşayan ve soyu tükenmiş, eski ve inşa edilmiş, büyük ve küçük, yazılı ve yazısız diller dahil olmak üzere mümkün olduğunca eksiksiz bir dil listesi sağlar.[1] Ancak, Proto Hint-Avrupa gibi yeniden yapılandırılmış dilleri içermez.[3] ISO 639-3, çok çeşitli uygulamalarda meta veri kodları olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. İnternet gibi birçok dilin kullanılması gereken bilgisayar ve bilgi sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Table info: Bir dil bul...
Bir dil bul
İlgili dil makalesini bulmak için bir ISO 639-3 kodu girin.
Close