Kathiri Sultanlığı

From Wikipedia, the free encyclopedia

Kathiri Sultanlığı, Arap Yarımadası'nın güneyinde, günümüzde Yemen Cumhuriyeti'ne bağlı bir il olan Hadramut'un iç kesimlerinde eskiden kurulmuş yarı bağımsız devlet.

Stamp_Aden_Kathiri_Seiyun_1942_2.5a.jpg
Sultan ve Başşehri gösteren 1942 yılı posta pulu
ProtectorateOfSouthArabiaMap.jpg
Güney Arabistan Protektorası haritası

Belirli mevsimlerde su taşıyan Hadramut Irmağı vadisinden, kuzeyde, Arabistan Çölü'nün güney kesimini oluşturan Rubü'l-Hali'ye kadar uzanan toprakları kapsayan sultanlığın başkenti Say'un'du. 1500'den sonra Hadramut'a egemen olan Kathiriler 19. yüzyılın başlarında Kuaytilerin ayaklanarak bir sultanlık kurmalarına değin bölgeyi denetimleri altında tuttular. Kuaytilerden yana çıkan İngilizlerin müdahalesi üzerine 1918'de imzalanan antlaşmayla Aden Protektorası'na bağlandı ve deniz kıyısındaki topraklarını yitirdi. Sultanlık 1967'de Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne katıldı. İki Yemen 1990'da birleşti..