Kronos, Yunan mitolojisinde Uranos (Gök Baba) ile Gaia (Yer/Toprak Ana)’nın Titan Kardeşler diye anılan 12 çocuğundan biri, en küçük erkek çocuktur. Efsaneye göre evrensel egemenlik zincirinde babasını üretme gücünden yoksun bırakıp devirerek mitolojik Altın Çağ’da hüküm sürmüş ve oğullarından Zeus tarafından tahtından indirilerek Tartaros’a hapsedilmiştir.

Quick facts: Kronos, Özellikleri, Alanı, Mekânı, Semboller...
Kronos
Kronos elinde orak ile
Özellikleri
Alanı Hasat
Mekânı Otris Dağı (eskiden)
Tartarus
Semboller Yılan, tahıl, orak, tırpan
Kişisel bilgileri
Ebeveynler Uranüs ve Gaia
Kardeşler
Eşi Rhea
Çocuklar Zeus, Hera, Hades, Hestia, Demeter, Poseidon, Chiron
Close

Kronos elinde babasını erkeklikten yoksun bırakmak için kullanmış olduğu kıvrık bir bıçak, orak veya tırpanla betimlenir. Atina’da Attika yöresinin 12. ayı olan Hekatombaion’da Kronos onuruna hasadın kutlandığı Kronia şenlikleri düzenlenirdi. Kronos’un hasatın ve bereketin koruyucusu olan tanrıların başında görülmesi onun egemen olduğu çağın insanlarının kaygısız, acısız, dertsiz yaşadığı, kendiliğinden bereket saçan toprağın her türlü nimetinden zahmetsizce yararlandıkları Altın Çağ’a denk gelmesiyle anlam kazanır.[1]

Kronos'un antik Roma'daki eş-varlığı Saturnus’tur.

Oops something went wrong: