cover image

Mahkeme

From Wikipedia, the free encyclopedia

Mahkeme, taraflar arasındaki hukukî anlaşmazlıkları (davaları) hukukun üstünlüğüne uygun olarak sivil ya da askerî, adlî veya idarî konularda adaleti sağlamak üzere yetkilendirilmiş, toplum yapısına ve kültüre göre değişiklikler gösterebilen bir yargılama formudur. Mahkemeler genellikle bir devlet kurumu şeklinde teşkilatlanır.

Dünyadaki hukuk sistemleri ve mahkeme modellerinde eğilim.
  Karma sistem (Kara Avrupası hukuk düzeni ile Ortak hukuk sistemi karışımı sistemler)
Mahkeme