Nazi mimarisi

From Wikipedia, the free encyclopedia

Nazi mimarisi, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin egemen olduğu 1933 ile 1945 arası Nazi Almanyası’nda hüküm süren mimari akımlar ve uygulamalar bütünüdür.

Bundesarchiv_Bild_146III-373%2C_Modell_der_Neugestaltung_Berlins_%28%22Germania%22%29.jpg
Adolf Hitler'in Albert Speer ile birlikte Berlin için tasarladığı Welthauptstadt Germania projesi.

Roma İmparatorluğu’na hayran olan Adolf Hitler, Romalıları da ari ırk olarak kabul edip; onların stillerinden etkilenen ve neoklasik ve art deco mimari yapıların yapılmasını teşvik etmiştir. Dönemin totaliter rejimlerinden en başında gelen Nazi Almanyası; ideolojisinin ruhuna uygun olarak totaliter ve anıtsal yapılar ya inşa etmiştir ya da Welthauptstadt Germania gibi ütopik ve totaliter anıtsal projeler yapmayı planlamıştır.

Oops something went wrong: