Orta Çağ, tarihçiler tarafından MS 500'den 1500 yılına kadar uzanan dönemi ifade eden kavramdır. Orta Çağ, Antik Dünya ve modern zamanlar arasında ayrı bir dönem gibi görülür. Gerçekte Antik Dünya'nın net bir sonu yoktur. Doğu Akdeniz'de Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu olarak adlandırılsa da, Roma'nın çöküşünden 1000 yıl kadar varlığını sürdürmüştür. Orta Çağ'ı hangi olayın başlatıp hangi olayın kapattığı konusunda bugün bile tarihçiler tarafından görüş birliği sağlanamamıştır. Ancak genel kabule göre Orta Çağ, MS 375 yılında gerçekleşen Kavimler Göçü veya 476'da Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü ile başlamıştır. 1453 yılında, Osmanlı İmparatorluğu tarafından Konstantinopolis'in Fethi ile Bizans İmparatorluğu'nun yıkılışı veya 1492'de, Amerika kıtasının keşfedilmesiyle de Orta Çağ sona ermiştir.[1]

İstanbul'un Fethi'ni ve Türklerin gemileri karadan yürüttüğünü gösteren bir resim (Fausto Zonaro). Bu olay, birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ı sona erdiren olay olarak kabul edilir ve Dünya tarihi içerisinde önemli bir yere sahiptir.