cover image

Osmanlı İmparatorluğu

Güneydoğu Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika'da hüküm sürmüş eski bir imparatorluk (1299-1922) / From Wikipedia, the free encyclopedia

Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti (Osmanlıca: دَوْلَتِ عَلِيَّهٔ عُثْمَانِیَّه, romanize: Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye)[4][5] veya Batı kroniklerindeki kullanımlarca Türk İmparatorluğu, 1299[6][7][dn 2] yılında Oğuz Türklerinden[8] Osman Gazi'nin kurduğu Osmanoğlu Hanedanı'nın hükümdarlığında Orta Çağ'dan Yakın Çağ'a kadar varlığını sürdürmüş bir imparatorluktur. Bugünkü Türkiye'nin Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde kurulmuş bir beylik iken, 1453 yılında II. Mehmed'in Konstantinopolis'i fethedip Bizans İmparatorluğu'na son vermesiyle imparatorluk hâline gelmiştir. 1517 yılında, I. Selim'in Büyük Mısır Seferi ile Ridaniye savaşı sonucu İslam hilâfeti Osmanlı Hanedanı'na geçmiş ve bu tarihten sonra gelen her padişah, aynı zamanda halife olmuştur.[9] En geniş sınırlarına 1683 yılında ulaşmış;[10] Orta Avrupa'nın bir bölümü ile Balkanlar'ın tamamı, Kuzey Afrika'nın bir bölümü, Hicaz, Mezopotamya, Kafkasya'nın bir bölümü ve Anadolu üzerinde egemenlik kurmuştur. 1699 yılında Karlofça Antlaşması sonrası gerileme dönemine girmiş ve 1922 yılında saltanatın kaldırılması ile birlikte yıkılmıştır.

Quick facts: Osmanlı İmparatorluğuدَوْلَتِ عَلِيَّهٔ عُثْم...
Osmanlı İmparatorluğu
دَوْلَتِ عَلِيَّهٔ عُثْمَانِیّه
Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye
1299-1922
Slogan
  • دولت ابد مدت
  • Devlet-i ebed-müddet
Osmanlıların toprak kazanımları\n\n*  Osmanlı Beyliği\n*  1300-1359 yılları arasındaki ilk genişleme.\n*  1359-1451 yılları arasındaki genişleme.\n*  1451-1481 yılları arasındaki genişleme.\n*  1512-1520 yılları arasındaki genişleme.\n*  1520-1566 yılları arasındaki genişleme.\n*  1566-1683 yılları arasındaki son genişleme.
Osmanlıların toprak kazanımları
  •   Osmanlı Beyliği
  •   1300-1359 yılları arasındaki ilk genişleme.
  •   1359-1451 yılları arasındaki genişleme.
  •   1451-1481 yılları arasındaki genişleme.
  •   1512-1520 yılları arasındaki genişleme.
  •   1520-1566 yılları arasındaki genişleme.
  •   1566-1683 yılları arasındaki son genişleme.
Osmanlı İmparatorluğu, 1683'te II. Viyana Kuşatması sırasında, en geniş sınırlarında.
Osmanlı İmparatorluğu, 1683'te II. Viyana Kuşatması sırasında, en geniş sınırlarında.
BaşkentSöğüt (1299-1331)
İznik (1331-1335)
Bursa (1335-1363)
Edirne (1363-1453)
Kostantînīyye (1453-1922)
Resmî dil(ler)Osmanlı Türkçesi

Yaygın dil(ler)
Resmî din
Hanefi fıkhına ve Mâtürîdî itikadına bağlı Sünni İslam
DemonimOsmanlı
Hükûmet
Padişah 
 1299-1326
Osman Gazi (ilk)
 1918-1922
VI. Mehmed (son)
Halife 
 1517-1520
I. Selim (ilk)
 1922-1924
II. Abdülmecid (son)
Sadrazam 
 1320-1331
Alâeddin Paşa (ilk)
 1920-1922
Ahmed Tevfik Paşa (son)
Yasama organıMeclis-i Umûmî
 Atanan meclis
Meclis-i Âyan
 Seçilen meclis
Meclis-i Mebûsan
Tarihçe 
 Kuruluş
1299
1326
1365
1402
1402-1413
29 Mayıs 1453
1453
1517
1718-1730
1876-1878
1908-1920
1 Kasım 1922
Yüzölçümü
1481[1]1.220.000 km2
1521[1]3.400.000 km2
1683[1][2]5.200.000 km2
1913[1]2.550.000 km2
Nüfus
 1912[3]
24.000.000
Para birimiAkçe, para, sultani, kuruş, lira
Öncüller
Ardıllar
Flag_of_Sultanate_of_Rum.svg Anadolu Selçuklu Devleti
Blank.png Anadolu beylikleri
Flag_of_Palaeologus_Emperor_-_Libro_del_conos%C3%A7imiento_de_todos_los_rregnos.svg Bizans İmparatorluğu
Kraljevina_Bosna_steg.png Bosna Krallığı
Flag_of_the_Second_Bulgarian_Empire.svg İkinci Bulgar İmparatorluğu
Supposed_Flag_of_the_House_of_Crnojevic.svg Sırp Despotluğu
Flag_of_Louis_II_of_Hungary.svg Macaristan Krallığı
Flag_of_Croatia_%28Early_16th_century%E2%80%931526%29_%28Border%29.svg Hırvatistan Krallığı
Mameluke_Flag.svg Memlûk Devleti
Flag_of_Hafsid_Dynasty_%281229_-_1574%29.svg Hafsîler
Flag_of_the_Order_of_St._John_%28various%29.svg Malta
Flag_of_Zayyanid_Dynasty_%281235_-_1338%29_%281488_-_1556%29.svg Tilimsan Krallığı
Banner_of_the_Empire_of_Trebizond.svg Trabzon İmparatorluğu
Flag_of_the_Principality_of_Samtskhe.svg Samtshe Atabeyliği
Byzantine_imperial_flag%2C_14th_century.svg Mora Despotluğu
Supposed_Flag_of_the_House_of_Crnojevic.svg Zeta Prensliği
Albania_Flag.png Leş Birliği
Türkiye Flag_of_Turkey.svg
Yunanistan Flag_of_Greece_%281822-1978%29.svg
Kafkasya Genel Valiliği Flag_of_Russia.svg
Bosna-Hersek OostenrijkHongarije-Bosnie.png
Sırbistan Prensliği Flag_of_Revolutionary_Serbia.svg
Arnavutluk Geçici Hükûmeti Flag_of_Albanian_Provisional_Government_%281912-1914%29.svg
Romanya Krallığı Flag_of_Romania.svg
Bulgaristan Prensliği Flag_of_Bulgaria.svg
İEDTY Flags_of_France_and_the_UK.png
Irak Mandası Flag_of_Iraq_%281924%E2%80%931959%29.svg
Hicaz Krallığı Flag_of_Hejaz_1917.svg
Fransız Cezayiri Flag_of_France_%281794%E2%80%931815%2C_1830%E2%80%931974%29.svg
Britanya Kıbrısı Flag_of_Cyprus_%281881%E2%80%931922%29.svg
Fransız Tunusu Flag_of_Tunisia_%281959%E2%80%931999%29.svg
İtalyan Libyası Flag_of_Italy_%281861-1946%29_crowned.svg
Kuveyt Şeyhliği Flag_of_Kuwait_%281940-1961%29.svg
Yemen Mütevekkili Krallığı Flag_of_the_Mutawakkilite_Kingdom_of_Yemen.svg
Close
Ottoman_Empire_Detailed.png
Osmanlı İmparatorluğu'nun 1593 yılındaki durumunu gösteren ayrıntılı bir harita

Osmanlı Devleti'nin bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesine çıkması, yaygın kabule göre 1299 yılında olmuştur. Ancak Prof. Dr. Halil İnalcık ve bazı diğer akademisyenler, Osmanlı Devleti'nin 1299'da Söğüt'te değil, 1302'de Yalova'da, Bizans'a karşı yapılan Koyunhisar Muharebesi sonrasında devlet niteliğini kazandığını iddia etmektedirler.[11][12] Osmanlılar, 1453 yılında Konstantinopolis ile sınırlı bir şehir devletine dönüşmüş olan Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nu yıkmış ve bazı tarihçilere göre bu olay, Orta Çağ'ı sona erdirip Yeni Çağ'ı başlatan olay olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu gücünün doruğunda olduğu 16. ve 17. yüzyıllarda üç kıtaya yayılmış ve Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünü egemenliği altında tutmuştur. Ülkenin sınırları batıda Cebelitarık Boğazı, doğuda Hazar Denizi ile Basra Körfezi'ne; kuzeyde Avusturya, Macaristan ve Ukrayna'nın bir bölümüne ve güneyde ise Sudan, Eritre, Somali ve Yemen'e kadar uzanmaktaydı.[13]

Osmanlı İmparatorluğu 29 eyaletten ve özerklik tanınmış olan Boğdan, Erdel ve Eflak prensliklerinden oluşmaktaydı. Osmanlı Devleti, zaman zaman deniz aşırı topraklarda da söz sahibi olmuştur. Atlantik Okyanusu'ndaki kısa süreli toprak kazanımları Lanzarote[14] (1585), Madeira (1617), Vestmannaeyjar[15] (1627) ve Lundy[16] (1655) bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Gaza ve cihat anlayışıyla sürekli genişleme eyleminde bulunan devletin egemenliği altındaki topraklarda yaşayan halklar, zaman zaman toplu ya da yerel ayaklanmalar ile Osmanlı iktidarına karşı çıkmışlardır.[17] Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi yapısında ve hukuk kurallarının oluşumunda İslam dininin belirleyici bir rol oynaması, devletin bir "İslam devleti", dolayısıyla da bir "din devleti" olarak nitelendirilmesine neden olmuştur.[18]

Osmanlı İmparatorluğu dönemi; Osmanlı Hanedanı'nın[19] ve saray erkanının, Rum kadınlarla ve Slav Hristiyan halklardan (Sırplar, Bulgarlar, Ukraynalılar gibi) kadınlarla evlilik yapması,[20][21] iskan politikası sebebiyle devşirilen Hristiyan çocukların Türk-İslam örf ve gelenekleri ile yetiştirilip yeniçeri ordusuna ve devlet kurumlarına alınmasıyla beraber,[22][23][24] Türk tarihinin Roma-Doğu Roma tarihi ile kaynaştığı dönem olarak görülür.[25][26][27][28]

Arnold Joseph Toynbee gibi bazı tarihçiler, Türkiye'nin Osmanlı Devleti'nin tek ardıl devleti sayılması gerektiğini savunurlar.[29]

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Kasım 1922 tarihinde 623 yıllık Osmanlı saltanatını kaldırdı ve 3 Mart 1924 tarihinde de, hem Muhammed'in 632'deki ölümünden sonra oluşturulan ve yaklaşık 1292 yıldır süregelen halifelik makamını kaldırdı, hem de Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye'den sürgün edilmesi kararını aldı. Günümüzde hanedan ile soy bağı olanların bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı ise yurt dışında farklı ülkelerde yaşamaktadır.[30][31]