cover image

Farslar

çoğunlukla İran'da yaşayan halk / From Wikipedia, the free encyclopedia

Farslar (پارس‌ها), Persler (Eski Farsça: 𐎱𐎠𐎼𐎿) veya Osmanlıcadaki tabirle Âcemler (عجم[5] Âcem), çoğunlukla İran'da yaşayan İranî bir halktır.

Quick facts: Önemli nüfusa sahip bölgeler,  İran, Dil...
Farslar
پارس‌ها
Persian_people_in_world.jpg
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Flag_of_Iran.svg İran 49.312.834[1][2]
Diller
Din
Close

Etimolojik olarak Pars (Pers) sözcüğünden gelmektedir. Pars kelimesi Arapçanın etkisiyle Fars haline gelmiştir; Arapça'da bulunmayan P harfi F ile ikame edilmiştir.[6] Arapça'da bu iki ses ortak kapalı a sesi ile verilmektedir.

Fars devletlerinin tarihi Ahamenişler ve Sasaniler şeklinde 2550 yıl öncesine kadar uzanır. Farsların dili Farsça, Hint-İran koluna bağlı bir Hint-Avrupa dilidir. Tarihi önemi olan çok sayıda Fars şâir ve bilge mevcuttur.