cover image

Yaratılış Kitabı

Tanah'ın ilk kitabı / From Wikipedia, the free encyclopedia

Yaratılış Kitabı (İbranice: בְּרֵאשִׁית, romanize: Bərēšīṯ, lit. "Başlangıçta (o zamanda)"), Tanah'ın ve Hristiyan Eski Ahit'inin ilk kitabıdır. Yahudilik ve Hristiyanlık geleneklerinde her şeyin başlangıcını; insanlığın erken tarihini, İsrailoğullarının atalarını ve Yahudi milletinin asıllarını açıklayan bir kitap olarak görülür.

Tanah - Eski Ahit
Papyrus_Nash.jpg
Papirüs Nash, M.Ö. 2. yüzyıl
Tevrat - Pentatök
Başlangıç · Çıkış · Levioğulları · Sayılar · Kanunun Tekrarı
Tarihsel Kitaplar
Yeşu · Hakimler · Rut

1. Samuel · 2. Samuel
1. Krallar · 2. Krallar
1. Tarihler · 2. Tarihler
Ezra · Nehemya · Ester

Şiirsel Kitaplar

Eyüp · Mezmurlar
Özdeyişler · Vaiz · Ezgiler Ezgisi

Peygamberler

İşaya · Yeremya · Ağıtlar
Hezekiel · Daniel
Hoşea · Yoel · Amos
Obadya · Yunus · Mika
Nahum · Habakkuk · Tsefanya
Haggay · Zekeriya · Malaki


Yarat%C4%B1l%C4%B1%C5%9F_Kitab%C4%B1.jpg
Yaratılış kitabının giriş bölümü