VoIP gateway

From Wikipedia, the free encyclopedia

VoIP Gateway ya da VoIP Ağ Geçidi, VoIP ile çalışan sistemlerin analog ve GSM tabanlı sistemler ile iletişim kurmasını sağlayan port dönüştürücü cihazlardır. Genel olarak IP Ağları ile PSTN

Addpac_AP300.jpg
Örnek Görsel

Bir VoIP Ağ Geçidi aşağıdaki bağlantı noktalarına sahip olabilir;

Genellikle sahip olduğu port ile anılır. Örneğin "FXS Gateway" gibi. VoIP Ağ geçitleri, VoIP iletişimi sunmayan eski tip analog santrallere IP Telefon veya SIP Trunk bağlantı imkanı sunabilir veya dijital PRI telefon hattının VoIP tabanlı bir sistem ile iletişim kurmasını sağlayabilir. Aynı bağlantı noktalarına sahip olmayan iki telefon santralini de birbirine bağlayabilir.

Başka bir kullanım amacı, bakır kablolar ile telefon iletişim kurmanın mümkün olmadığı ya da çok pahalı olduğu birbirinden uzak iki lokasyonun (kıtalar arası dahil), internet veya bilgisayar ağları üzerinden iletişim kurmasını da sağlayabilir. Bir FXS cihazına bağlanmış analog bir telefon, VoIP gateway sayesinde internet protokolü üzerinden hedef IP Adresine gönderir. Hedef IP Adresindeki başka bir FXS Gateway, bu veri paketlerini alarak yeniden ses sinyallerine dönüştürür ve belirtilen portundaki telefonun çalmasını sağlar.