cover image

Біом

From Wikipedia, the free encyclopedia

Біом — термін в екології, яким позначають велике регіональне угруповання рослинних і тваринних співтовариств, пристосованих до регіональних фізичних особливостей довколишнього середовища, підсоння й ландшафту. Біом складається з угруповань у довготривало стабільному стані, а також усіх асоційованих із ними перехідних, ушкоджених та деградованих флори, фауни та ґрунтів; але зазвичай може бути ідентифікований за типом флористичного клімактеричного співтовариства.

Основні біоми Землі, класифіковані за типами рослинности
   Степ
   Субтропічні дощові ліси
   Пустелі
   Скреб (ксерофітні чагарники)
   Сухі степи
   Напівпустелі
   Савани
   Деревні савани
   Субтропічний сухий ліс
   Гірські криволісся

Важливою характеристикою біому є біорізноманіття, найпаче різноманітність фауни та субдомінантних форм рослин, що є функцією від абіотичних чинників. Важливим кількісним індикатором, що характеризує біом, є також продукування біомаси домінантною рослинністю. Біорізноманіття має тенденцію до збільшення зі зростанням загальної біопродуктивності, вологості й температури.

Основними типами біомів є суходільні та водні.

Біоми, окрім загальної функціональної класифікації, можуть мати й місцеві назви. Наприклад, трав'янисті біоми помірного поясу мають назву степ в Азії та Східній Європі, савана (або велд) у Південній і Східній Африці, прерія в Північній Америці, пампа в Південній Америці. У деяких випадках біом загалом (а не окремі види) є об'єктом охорони, зокрема в рамках національних програм збереження біорізноманіття.