Kiến trúc sư

người phân tích và lập phương án thiết kế các công trình xây dựng. / From Wikipedia, the free encyclopedia

Kiến trúc sư (chữ Hán: 建筑师; bính âm: Jiànzhúshī; phiên âm: kiến trúc sư; tạm dịch: người thầy có chuyên môn kỹ thuật và thẩm mỹ về kiến tạo cấu trúc) là người thông qua việc phân tích nhu cầu sử dụng để lập ý tưởng thiết kế về không gian, hình thức, giải pháp cũng như cấu trúc công trình nhằm tạo ra sự liên kết giữa con người với các công trình xây dựng đó.

Quick facts: Kiến trúc sư , Nghề nghiệp, Tên, Loại nghề ng...
Kiến trúc sư
Architect.png
Tranh vẽ một kiến trúc sư, 1893.
Nghề nghiệp
TênKiến trúc sư
Loại nghề nghiệp
Ngành nghề chuyên nghiệp
Ngành nghề hoạt động
Kiến trúc
Xây dựng dân dụng
Dựng hình
Quản lý dự án
Quy hoạch đô thị
Thiết kế nội thất
Nghệ thuật thị giác
Mô tả
Năng lựcKỹ thuật, kiến thức kỹ thuật, thiết kế xây dựng, lập kế hoạch và kỹ năng quản lý
Yêu cầu học vấn
Chuyên môn về Thẩm mĩ và Kỹ thuật
Close

Tại một số quốc gia phương Đông, Kiến trúc sư được xem như một ngành nghề đặc thù phức tạp vì có yêu cầu cao về nhận thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Đôi lúc, Kiến trúc sư bị nhầm lẫn với Kỹ sư Kiến trúc.