Nam

trang định hướng Wikimedia / From Wikipedia, the free encyclopedia

Trong tiếng Việt, Nam hay nam là từ để chỉ:

Trong các từ ghép:

  • Thể hiện hướng: thuốc nam...
  • Thể hiện tính chất âm nhạc: hát nam (nam ai, nam xuân, nam bình), hơi nam; cung nam (một điệu thức âm nhạc).
  • Tên của đất nước Việt Nam, Nam Tư

Viết tắt tên tổ chức: