Nhà Chu

From Wikipedia, the free encyclopedia

Nhà Chu (tiếng Trung: 周朝; Hán-Việt: Chu triều; bính âm: Zhōu Cháo; Wade–Giles: Chou Ch'ao [tʂóʊ tʂʰɑ̌ʊ]) là triều đại phong kiến trong lịch sử Trung Quốc, triều đại này nối tiếp sau nhà Thương và trước nhà TầnTrung Quốc.

Quick facts: Chu , Vị thế, Thủ đô, Ngôn n...
Chu
𗴂
k. 1046 TCN  256 TCN
Lãnh thổ nhà Tây Chu, khoảng thế kỷ 10 TCN
Lãnh thổ nhà Tây Chu, khoảng thế kỷ 10 TCN
Vị thếVương quốc
Thủ đô
Ngôn ngữ thông dụngTiếng Hán cổ
Tôn giáo chính
Vu giáo
Chính trị
Chính phủQuân chủ
Vương (王) 
 k.1046–1043 TCN
Chu Vũ Vương
 781–771 TCN
Chu U vương
 770–720 TCN
Chu Bình Vương
 314–256 TCN
Chu Noãn Vương
Tể Tướng 
Lịch sử
Lịch sử 
k. 1046 TCN 
841–828 TCN
 Thiên đô về Vương Thành
771 TCN
 256 TCN
Dân số 
 273 TCN
30.000.000
 230 TCN
38.000.000
Kinh tế
Đơn vị tiền tệTiền cổ Trung Quốc
Tiền thân
Kế tục
Blank.png Nhà Thương
Nhà Tần Blank.png
Close

Nhà Chu tồn tại lâu hơn bất cứ một triều đại nào khác trong lịch sử Trung Quốc, kéo dài khoảng 800 năm. Việc sử dụng đồ sắt cũng đã xuất hiện ở Trung Quốc trong thời kỳ này. Nhà Chu cũng là khoảng thời gian khi hệ thống chữ viết cổ xuất hiện trên các đỉnh đồng thời Tây Chu bắt đầu chuyển sang giai đoạn hiện đại, dưới hình thức những văn bản ghi chép cổ cuối thời Chiến Quốc.