cover image

Autoritat

posició o poder de comandament / From Wikipedia, the free encyclopedia

L'autoritat és el poder que té una persona o institució per ser obeït (potestas) per subordinats, acompanyat d'un sistema de drets i deures. En un altre sentit, al·ludeix a expert en una determinada matèria o prestigi (auctoritas). La potestas es té pel càrrec o situació, l'auctoritas es guanya.[1]

El concepte d'autoritat en política va lligat al de poder i dominació; la societat cedeix part de la seva sobirania als governants (és el que Jean-Jacques Rousseau anomena «contracte social»). Max Weber va distingir tres tipus d'autoritat: la tradicional que s'accepta per hàbit, per exemple a la monarquia, un càrrec hereditari; la carismàtica en què un grup segueix «lliurement» un líder en creer en els seus poders excepcionalsi finalment l'autoritat legal-racional basada en el concepte de legitimitat, sancionada per una llei.[2]

L'autoritarisme descriu una forma de govern caracteritzada per l'obediència estricta a l'autoritat.