Calendari

recompte sistematitzat del transcurs del temps / From Wikipedia, the free encyclopedia

El calendari (del llatí calenda) és una taula d'ordenació temporal[1] per a l'organització de les activitats d'una societat. També és el sistema de divisió del temps.[2]

Quick facts: Format per...
Calendari

Calendari revolucionari soviètic. (1937)
Format per
Close