Codi Morse

mètode de transmetre text modulant la durada de senyals i de les pauses entre les senyals / From Wikipedia, the free encyclopedia

El codi Morse és un mètode per transmetre informació telegràfica, utilitzant seqüències d'elements curts i llargs per representar les lletres, nombres, puntuació i altres caràcters especials d'un missatge. Els elements curts i llargs poden estar formats per sons o polsos, i se solen conèixer per "punts" i "ratlles".[1][2][3][4]

International_Morse_code.png
Codi Morse, publicació del 1922

El codi Morse internacional està compost per sis elements:

  1. Marca curta, punt (·)
  2. Una marca més llarga, ratlla (-)
  3. Espai entre caràcters (entre els punts i les ratlles d'un mateix caràcter)
  4. Espai curt (entre lletres)
  5. Espai mitjà (entre paraules)
  6. Espai llarg (entre frases — d'unes set unitats de temps)

Aquests sis elements serveixen de base per al codi Morse internacional i, per tant, poden ser aplicats a l'ús del codi Morse a nivell mundial.