cover image

Contraplacat

From Wikipedia, the free encyclopedia

El contraplacat és un tauler de fusta per a la construcció que es fa amb capes fines de fusta que es col·loquen les unes sobre les altres en la direcció de la veta alternada i s'encolen entre elles amb resines sintètiques a gran pressió i calor. Això els hi confereix major resistència mecànica i estabilitat bidimensional que un tauló de gruix equivalent però d'una sola capa. És molt resistent en totes direccions. Ans al contrari de la fusta laminada encreuada, feta de capes gruixudes, no té cap funció estructural.

Plywood.jpg
Primer pla d'un llistó de contraplacat