cover image

Fusta laminada encreuada

panell de fusta massissa encolada / From Wikipedia, the free encyclopedia

Fusta laminada encreuada (FLX) és un tauler estructural de fusta per a la construcció format per capes de posts o de taulons de fusta massissa disposades en un mateix sentit, que posteriorment se superposen i s'encolen de manera perpendicular aun altre capa de posts.[1]

%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
Fusta laminada encreuada de pi

Se l'ha de distingir d'un costat de la fusta laminada encolada (FLE), utilitzada per fer bigues estructurals que són fetes de taulons paral·lels i d'un altre costat del contraplacat, que té una estructura creuada semblant, però molt més fina, que no té cap funció estructural i només es fa servir per fer mobles o parquets. Fins fa poc la fusta laminada encreuada era feta principalment amb fusta i adhesius derivats del petroli, ara es desenvolupen nous adhesius naturals amb menor impacte ambiental per fer-ne un material de construcció encara més sostenible.[2]