cover image

Cultura

conjunt de tradicions i formes de vida d'un grup de persones / From Wikipedia, the free encyclopedia

La cultura és el conjunt de valors, aptituds, teories, ideologies, normes i béns materials creats per l'ésser humà.[1] Se sol oposar cultura i natura. Aquesta concepció defineix cultura en sentit molt ample, com tot això que típicament es fet per l'home i el separa de la natura, lloc on l'home no ha intervingut. En sentit més estricte es considera la cultura com el conjunt de pla producció artística.

El mot prové del llatí cultura, derivat del participi cultus del verb colere,[2] que té moltes significats: coldre, habitar, venerar, conrear.[3] Al context agrícola, pot ser sinònim de conreu, cultiu.[4]

Les diferents definicions reflecteixen diferents escoles del pensament. Tot i això, sol incloure la tecnologia, l'art i les humanitats, un patró de tipus de coneixement preferent, tradicions, creences i conductes que depenen d'un determinat pensament simbòlic i el conjunt d'actituds, valors, objectius i pràctiques que caracteritzen una grup, una societat o tota la humanitat. Alguns autors reivindiquen un universal cultural. De vegades es contraposa una anomenada alta cultura amb la cultura popular.

Segons el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, la cultura ha de ser considerada com un bé públic i com un bé preferent.[5]