cover image

Ductilitat

From Wikipedia, the free encyclopedia

La ductilitat és la propietat que presenten alguns metalls i aliatges quan, sota l'acció d'una força, poden estirar-se sense trencar-se i formar així filferros o fils.[1] En l'àmbit de la metal·lúrgia els metalls anomenats dúctils com ara l'alumini, el níquel, l'acer, el coure, l'argent i l'or que tenen un grau elevat de ductilitat. La propietat físico-mecànica oposada és la fragilitat.[2]

Ductility.svg
Esquema de la resposta d'una barra cilíndrica de metall a una força de tracció de sentit oposat als seus extrems.
(a) Fractura fràgil
(b) Fractura dúctil
(c) Fractura totalment dúctil