Economia

sistema d'activitats relacionades a la producció, distribució i consum de béns i serveis / From Wikipedia, the free encyclopedia

L'economia és l'activitat humana que consisteix en la producció, distribució, intercanvi i consum de béns i serveis. Habitualment fa referència a l'activitat econòmica d'un estat, però també s'utilitza per a altres àmbits.[1]

Disambig_grey.svg Aquest article fa referència a l'economia com a activitat econòmica. Per a la disciplina de les ciències socials vegeu ciències econòmiques.

En economia, un joc és qualsevol situació estratègica en la qual intervenen dos o més agents econòmics i el resultat final depèn tant del que decideix cada agent econòmic com de les decisions de la resta.