Ecumenisme

les iniciatives que apunten cap a una major unitat o cooperació religiosa / From Wikipedia, the free encyclopedia

Ecumenisme es refereix a les iniciatives que apunten cap a una major unitat o cooperació religiosa.

En el seu sentit més ampli, aquesta unitat o cooperació pot referir-se a la unitat religiosa mundial; per la defensa d'un sentit major d'espiritualitat compartida entre les tres religions abrahàmiques: judaisme, cristianisme i l'islam. Més generalment, no obstant això, l'ecumenisme és usat en un sentit més estricte, referint-se a una major cooperació entre diferents denominacions religioses d'una única d'aquestes tres.

La paraula s'origina del grec οἰκουμένη (oikoumene), que significa «el món habitat», i històricament era usada com una referència específica a l'Imperi Romà. Avui, la paraula és usada predominantment per i amb referències a denominacions i esglésies cristianes separades per la doctrina, història i practica. Dintre d'aquest context particular, el terme ecumenisme es refereix a la idea d'una unitat cristiana en el sentit literal: que hauria d'existir una única Església cristiana.[1]

Oops something went wrong: